Virtuous Women; Flower Iconography in Female Portraits During the Seventeenth Century

Detta är en Master-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)