Den första feministiska regeringen? : En jämförande idéanalys av den rödgröna regeringens och alliansregeringens politik rörande frågor om kön och genus

Detta är en Master-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

Sammanfattning: The purpose of the study was to analyse and compare the current Swedish socialist government, which have declared themselves as the first feminist government, with the previous non- socialist government. This is to see if, and if so how, the current government’s policies regarding gender differ from the former government’s policies. This paper has analysed both governments using different feminist theoretical approaches to see which of the perspectives characterize the government’s policies regarding gender, and if there has been a shift towards any of the perspectives. The three feminist theoretical perspectives used were liberal feminism, socialist feminism and postmodern feminism. The method used was an idea analysis, and ideal types of the three theoretical feminist perspectives as the analytical instrument. The material contains public texts released by the governments. The result of the study showed that the government’s policies regarding gender are highly similar and that their policies can be related mainly to the liberal- and socialist feminist perspectives. The result also showed that there has not been a shift towards any of the perspectives since the current government was elected, although only the current government could be related, to a small extent, to postmodern feminism.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)