Rasism i amerikansk hiphop : En innehållsanalys av hur rasism framställs i amerikansk hiphop på 2010-talet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Författare: Anton Wärn; [2018]

Nyckelord: Hiphop; historia; innehållsanalys; amerika; rasism; hermeneutik;

Sammanfattning: This essay will analyse how racism is represented in hip-hop lyrics from the first 7 years of the 2010th decade. The lyrics will be divided into four various categories to show how the artist is using history to connect with the listener. When analysing the lyrics, a content analysis will be used were the lyrics are broken down into smaller parts. These smaller parts will be broken down and the valuable information is extracted. When doing this analysis, it is important to not break the lyrics into too small parts, if done the context can be lost.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)