True wood

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

Författare: Per Ingvad; [2014-07-03]

Nyckelord: Möbelformgivning; Steneby;

Sammanfattning: I arbetet med en stol har jag utgått från det ursprungliga i trä. Min vision har varit att bevara och lyfta fram materialets inneboende och primära egenskaper.Jag har formulerat en bild av detta:-En gåtfullhet ligger som dagg över stolen och speglar den magi man kan finna iskogens träd.Min tillverkning bygger på en ärlig utformning gentemot trädet. I vårt nutida Sverige med masskonsumtion av möbler glöms materialens ursprung bort. På grund av det högteknologiska raffinerandet av materialet döljs tillverkningsprocessen. Jag vill visa materialets ursprung och låta brukaren förstå att trä har varit levande. Jag lyfter värdet på hantverket genom en speciell metod där jag skapar i harmoni med materialet. Jag följer dess ådring och utnyttjar kraften i träets förmåga att röra sig genom att göra sammanfogningar utan främmande element. Detta gestaltar jag i form av en stol med en annorlunda historia i produktionen och i tänkandet av produkten. Jag vill genom min undersökning höja värdet på trä och dela med mig av kunskap och förståelse för hantverk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)