Idrott och hälsa, betyg och bedömning, en genusfråga?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Skolverket släppte 2010 rapport 355 som visar att pojkar i genomsnitt har bättre betyg än vad flickor har i ämnet idrott och hälsa. Denna rapport visar också på att detta är det ända ämne där det förekommer att pojkar i genomsnitt har bättre betyg än flickor (Skolverket, 2010, s. 11). Syftet med denna kunskapsöversikt är att titta på bakomliggande orsaker till att pojkar generellt sett får bättre betyg än flickor i idrott och hälsa och problematisera genus ur ett bedömningsperspektiv för ämnet idrott och hälsa. Jag kommer främst att titta på gymnasieskolan i Sverige. Min frågeställning ser ut på följande vis: Vad finns det för orsaker till att pojkar generellt sett får bättre betyg än flickor i idrott och hälsa? Denna kunskapsöversikt syftar till att behandla och titta på olika bakomliggande anledningar till att detta sker i ämnet idrott och hälsa. Jag kommer att problematisera olika faktorer och hoppas kunna få olika perspektiv som kan hjälpa mig att nå någon slags slutsats. Dessa olika faktorer kommer att strukturerat att genomarbetas i olika rubriker och segment i min text och slutsatserna kommer att kopplas samman och diskuteras som sista punkt i denna kunskapsöversikt. Jag kommer att utgå mycket från skolans styrdokument för gymnasiet eftersom att det är här min utbildning syftar att placera mig i framtiden men också ta exempel från högstadiet då alla elever jag kommer undervisa på gymnasiet genomgått denna grundskoleutbildning som format dem till de elever de är idag. Jag har utgått från undersökningar gjorda av bland annat skolverket och skolinspektionen men också andra källor som varit relevanta för just min frågeställning. Litteraturen och källorna jag arbetat med har jag hämtat från olika databaser men också nyttjat litteratur från kurser jag läst tidigare som varit relevant även för denna kunskapsöversikt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)