En svensk säkerhetsagent - to live or let die? : En juridisk analys avseende säkerhetsagentstrukturen och frågor om obligationsinnehavares rättsställning vid säkerhetsagentens konkurs.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Stephanie Salehian; [1989]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)