Inga egoister i samverkan : Regional och lokal samverkan för en hållbar destinationsutveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Studien behandlar fenomenet besöksnäringsstrategier och hur dessa implementeras från en regional organisation till lokala organisationer inom besöksnäringen. Syftet för studien var att undersöka hur visioner blir till och uppfylls när olika typer av organisationer är inblandade. Genom intervjuer samlades material in för att undersöka hur lokala besöksnäringsorganisationer ser på hur arbetet ska ske inom ett län för att utvecklas tillsammans. Resultatet som presenteras baseras på att kommunikation och delaktighet är bland de viktigaste faktorerna och att organisationerna har områden som de kan samverka runt. Resultatet som presenteras kommer vara användbart för när Region Kalmar ska skapa sin besöksnäringsstrategi under våren 2021.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)