Är det billigare att avskeda? : Om avsked då endast saklig grund för uppsägning föreligger

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Författare: Henrik Vincent; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)