Familjelycka för vem? En kvalitativ fallstudie av den transnationella kommersiella surrogatindustrin i Georgien

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Ofrivilligt barnlösa par som köper en annan, ofta fattigare, kvinnas reproduktiva förmåga har under de senaste decennierna blivit till en internationell industri. Surrogatmödraindustrin slår sig helst ner i länder där lagstiftningen är som fördelaktigast och surrogatmammornas arbetskraft som billigast. Följande uppsats genomför en kvalitativ fallanalys av Georgiens surrogatindustri genom V. Spike Petersons feministiska omskrivning av den globala ekonomin i de samverkande kategorierna reproduktiv, produktiv och virtuell ekonomi. Resultatet visar på att surrogatindustrins framgång i Georgien möjliggörs av ett flertal faktorer såsom internets framväxt, teknologisk och vetenskaplig utveckling samt en nedvärdering och feminisering av reproduktivt arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)