Utvärdering av Golang för högpresterande radioaccessystem

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

Författare: Filip Forsby; Martin Persson; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Den ökande mobildataanvändningen sätter större press på de nuvarande teknologier som används i dagens radioaccessystem och nya lösningar behövs för att tillfredsställa de nya kraven. Det är därför viktigt att utvärdera uppkommande teknologier, vilket även inkluderar programmeringsspråk, för att betsämma dess lämplighet för den här typen av användingsområde. Golang är ett nytt programmeringsspråk som ännu inte har blivit utvärderat. Den här rapporten har som syfte att genomföra en utvärdering av Golang för användning i högpresterande skalbara radioaccessystem. För att göra detta utvecklades en applikation från en redan existerande model skriven i Erlang, och de två implementationerna testades och jämfördes med specifika nyckelvärden i åtanke. Resultaten visar att Golang presterar bra och har potential att vara en god kandidat för framtida system. Däremot visar sig språket att inte vara helt moget och saknar viktig funktionalitet och behöver vidareutvecklas för att bli väl lämpat för denna specifika applikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)