Designprojekt Tag/Graffitti Remover

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Författare: Ibrahim Sfiri; Junior Ndiaye; [2012]

Nyckelord: Formgivning;

Sammanfattning:

I kursen KPP106 som är ett examensarbete mot formgivning för högskoleingenjörer så ingår

det att produktutveckla en produkt mot formgivning samt skriva en rapport kring arbetet.

Denna rapport har valts att delas in i fyra delar för att kunna ge läsaren en bättre förståelse för

projektets riktning. De olika faserna är: förståelse av problemet, en idégenerering för att kunna

finna så många lösningar som möjligt, framtagning av väsentliga lösningar till projektet samt

ett val av koncept och slutligen en bearbetning av det utvalda konceptet där det omvandlas till

ett resultat.

Projektdirektiv har getts från handledare och uppdragsgivaren Mauri Modin. Det främsta

direktivet med projektet var att omforma den nuvarande produkten så att utseendet blev mer

tilltalande.

Produktens syfte är att sanera klotter. Det koncept som vidareutvecklats är en förbättrad modell

av den nuvarande produkten där utseende, montering och ergonomi har förbättrats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)