Kvinnors upplevelser och behov i samband med bröstcancer : en litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad (HTU)

Författare: Pia Aasma; Charlotte Björklund; [2002]

Nyckelord: Bröstcancer; Omvårdnad;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)