Varför är det viktigt att ta hänsyn till landsrisker på aktiemarknaden?

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Sammanfattning:

I dagens globaliserade samhälle är det enkelt att placera sitt kapital på olika marknader. Dock kan det innebära både risker och möjligheter för investeraren. Vilket betyder att det satsade kapitalet antingen kan bli en lönsam investering eller gå förlorat. Bör hänsyn tas till landsrisker på aktiemarknaden för att kunna bedöma investeringens lönsamhet?

Syftet med studien är att ta reda på vilken betydelse landsrisker har för avkastningen i industri- respektive tillväxtländer. Men även undersöka om det finns något samband mellan avkastningen och penningmarknadsräntan samt korruption.

Studiens utfall visar att det är viktigt att ta hänsyn till landsrisker på aktiemarknaden. Att högre risk genererar högre avkastning och vice versa. Detta gäller för både industri- och tillväxtländer. Det oförväntade utfallet i denna studie är att industriländerna har en högre risk och därmed en högre avkastning i jämförelse med tillväxtländerna. Den finansiella faktorn penningmarknadsräntan är av mindre betydelse för avkastningen i ett land. Samtidigt är den politiska faktorn korruption en väsentlig risk att ta hänsyn till vid investeringar i främmande länder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)