Management Control During Forced Remote Working Conditions - A Case Study of a Global Leader in Container Shipping and a Big Four Accounting Firm

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Accounting and Financial Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)