"Det är därför vi har lyckats" : En kvalitativ studie om distriktschefers nyckelegenskaper och ledarstilar

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Författare: Mathilda Roswall Wikström; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)