Finans – Motiv bakom ett beslut

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan; Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Igor Persson; [2019-03-19]

Nyckelord: Finans; Komfortmätning; Bostadsbolag;

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att undersöka om bostadsbolags beslutsprocess för införande avkomfortmätning sammanfaller med de argument som framhålls. Argumenten som framhålls är;ekonomi, rättvisa och miljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)