Ljuddesignens påverkan på spelarupplevelse : En utforskande analys av ljuddesigners arbetsmetoder och den resulterande ljudbildens effekter på spelupplevelse

Detta är en M1-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

Författare: Olof Pettersson; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studies syfte var att undersöka sambandet mellan spelljuddesigners arbetsmetoder, målsättningar och tankegångar under produktionstiden och hur ljudbilden i det slutgiltiga spelet upplevs av såväl publik som speljournalister. En enkät med frågor om ljudet i utvalda spel skickades ut och tog emot över hundra svarande och recensioner samlades i och sammanställdes för att få en bild över vad allmänheten ansåg om spelens ljud. Endast en av de sju eftersökta designerna till de utvalda spelen svarade och ställde upp på intervju. Informationen samlad från den intervjun tyder på att ljudbildens omdöme beror i del på hur klart målet för ljudbilden var redan innan produktionsprocessen började. Studien tyder på att om en designer har en tydlig idé för hur världen som ska designas bör låta så speglas detta också i journalisters omdömen och allmänhetens uppfattning om vad de hör. Fler studier krävs dock för att med säkerhet säga att så är fallet och en del alternativa förklaringar är ännu inte uteslutna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)