Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik

Detta är en L2-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

Författare: Kubra Palani; [2019]

Nyckelord: SD:s jämställdhetspolitik;

Sammanfattning: SAMMANDRAGNING B-uppsats i statsvetenskap av Kubra Palani, VT 2019. Handledare: Magnus Lindh ” Sverigedemokraternas (SD) jämställdhetspolitik” Sverigedemokraterna är den enda riksdagsparti som poängterar i sitt partiprogram att det finns biologiska skillnader mellan könen. Dessutom anser partiet att de förespråkar en formell jämställdhet där varken kvinnor eller män ska särbehandlas på basis av sin könstillhörighet. Syftet med denna uppsats var att analysera dessa två tolkningar av partiets jämställdhet med fokus på syn på kvinnor. Utifrån detta har jag formulerat en forskningsfråga: på vilket sätt gestaltas kvinnosynen inom Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik? Resultatet i analysen visar att inom Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik finns det en spår av den socialkonservativa och nationalistiska traditionen. Partiets politik i kvinnofrågorna vrider tiden tillbaka till den traditionella rollen för kvinnor och begränsar kvinnors rättigheter. SD:s jämställdhetspolitik leder inte till jämställdhet enligt både den feministiska ideologin och regeringens mål med jämställdhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)