Ålder och klimataktivism : En jämförande studie av unga och äldres politiska attityder i klimatstrejker

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)