Alive Festival 09 : Genomförande av festival

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

Sammanfattning:

I detta examensarbete tar vi upp hur vi gått till väga i genomförandet av Alive Festival -09. Vi har jobbat genom den ideella föreningen KF LIVE (Se definition) som fungerar som arrangörsgrupp i Skövde. Vi tar upp frågor som rör ekonomi, marknadsföring samt det egentliga arbete som krävs under festivaldagen. Under arbetets gång har vi hunnit införskaffa information, reflekterat över den och till sist använt oss av den när vi faktiskt genomfört festivalen. Festivalen som hölls under nio timmar innefattar tre scener med femton lokala som internationella band. I denna rapport kommer läsaren kunna ta del av de beslut vi i gruppen fattat samt få en överblick för det arbete som krävs under festivaldagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)