Gruvarbetare, giriga direktörer, 33-åringar och kvinnor, kvinnor, kvinnor : En undersökning om olika språkliga mekanismer i tidningstext som reproducerar genus

Detta är en Magister-uppsats från Institutionen för svenska, retorik och journalistik

Författare: Malin Ljungberg; Martin Lind; [2005]

Nyckelord: Swedish language; Svenska;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)