Tala om tungor - dialekter i svenska film

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Filmvetenskap

Sammanfattning: Varför talar man s.k. rikssvenska i svensk film och vilken dramaturgisk påverkan har språkbruk? Genom att behandla dialekter som stilelement undersöker uppsatsen hur dialekter används i nutida svensk spelfilm utifrån David Bordwells teorier om dramaturgisk motivation. Dialekt och rikssvenska sätts även i mediehistorisk kontext i syfte att ta reda på hur och varför rikssvenskan blev en språklig standard i svensk spelfilm.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)