Maskuliniteter i manga - en studie i huruvida maskuliniteter skiljer sig i en manga riktad till flickor jämfört med en manga riktad till pojkar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Författare: Rebecka Jönsson; [2011-06-08]

Nyckelord: manga; genus; maskuliniteter;

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att studera maskuliniteter i manga, och att jämföra ifall de skiljer sig åt beroende på om serien riktar sig till pojkar eller flickor. Min teori var R.W. Connels "Maskuliniteter" och mitt material den första volymen av One Piece (pojke) och Mei-Chan no Shitsuji (flicka). Resultatet blev att det förekom ett flertal olika maskuliniteter i serierna, och att dessa skilde sig åt beroende på serie. I One Piece utmanades den hegemoniska maskuliniteten och karaktärer bytte maskulinitet, något som inte förekom i Mei-Chan. Det fanns även likheter, i båda serierna umgicks man över korsgränserna och vissa karaktärer hade liknande språk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)