Testuppställning för uppmätning av rullmotstånd

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Sammanfattning: När en lastbil färdas på väg utsätts den för ett antal krafter. Däckens rullmotstånd utgör ungefär 36 till 60 % av färdmotståndet. Att kunna validera rullmotståndet vid egen testning är värdefullt för en fordonstillverkare som Scania. Däcktillverkare tillhandahåller en konstant rullmotståndskoefficient men det är oklart om den går att använda i beräkningar för Scanias testsetup.Provningen går ut på att undersöka om testuppställningen möjliggör uppmätning av däckens rullmotstånd på chassidynamometer med momentnav. För den experimentella delen av examensarbetet har en kvantitativ datainsamlingsmetod använts för vidare maskinell analys och manuellt utföra statistisk undersökning. Testdriven utveckling (TDD) har tillämpats för att utifrån testresultaten kunna arbeta iterativt.Vid testningen går rullmotståndskoefficienten upp, ner eller ligger stabilt. Detta beror på att Kistler (Kistler momentnav består av två fälgar som innehåller universalsensorer för att kunna mäta vridmoment) har elektrisk drift som korrelerar till spridning av uppmätt rullmotståndskoefficient. Kistler momentnav är inte repeterbart på grund av drift. Det är möjligt att kompensera för den elektriska driften i Kistler momentnav och beräkna rullmotståndskoefficienten baserat på sista analyspunkten från körningarna.Mätvärden från Kistler momentnav har spridning. Genom att beräkna medelvärde för rullmotståndskoefficienten fås bättre noggrannhet. Medelvärde indikerar att rullmotståndskoefficienten har inget eller litet hastighetsberoende.Det går att använda Kistler momentnav och chassidynamometer 2 som testuppställning för att mäta upp av däckens rullmotståndkoefficient. Det är möjligt för Scania att fortsätta använda denna testuppställning för att bland annat undersöka fler däck.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)