"Så det inte bara blir någon form utav barnvakt" : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattning om film som pedagogiskt verktyg i förskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Författare: Fredrik Edström; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)