Ansvar och kemiska vapen - En argumentationsanalys om kemiska vapen bör tolkas in i Responsibility to Protect

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: De kemiska vapenattackerna i Syrien har lett oss till att undra om det internationella samfundets ansvar att ingripa. Vi har därför undersökt om kemiska vapen bör tolkas in i de situationer där Responsibility to Protect kan tillämpas. Med hjälp av en argumentationsanalys har vi jämfört argumentationen om kemiska vapen med fyra brott som har antagits av FN att falla under kriterierna av situationer som kan sätta R2P i verkan. Det visades att kemiska vapen kunde tolkas in i två av dessa fyra brott: krigsbrott och brott mot mänskligheten. Vi har diskuterat utifrån teorin om rättfärdigt krig, med fokus på jus in bello, om just kemiska vapen borde tolkas in. Vi har dragit slutsatsen att kemiska vapen har hamnat i en subkategori till andra brott och måste lyftas upp till en principiell övergripande nivå för att specifikt tolkas in som ett eget brott på grund av dess obestridliga kränkning mot krigets lagar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)