Gärningsmannens skuld vid sexualbrott mot barn : En analys av sexualbrott mot barn och kravet på gärningsmannen skuld i förhållande till barnets ålder

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Torun Sandström; [2021]

Nyckelord: Sexualbrott;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)