Regelverk inom metadonprogram- hinder eller stöd för patienten? : En kvalitativ uppsats om patienters och vårdpersonals erfarenheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)