Historia gifver människokännedom : En undersökning ikring histetorieämnets fostrande syfte i svenska folkskolan 1903-1939

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Humanistiska institutionen

Författare: Linus Sollin; [2008]

Nyckelord: Historiesyn; historieundervisning;

Sammanfattning: Historieförmedlingen i svenska folkskolan, historiesyn och fostran.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)