Comparison Between Deterministic and Stochastic Biological Simulation

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Analys och sannolikhetsteori

Författare: Eric Yiqing Wang; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)