Hej, en kaffe, tack! : En studie om att inleda och avsluta samtal i vanliga servicesituationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)