Cost Management in the New Product Introduction Process of TruPrint 1000; A case-study of TRUMPF Maskin AB and its costs of Introducing New Additive Manufacturing Systems to the Swedish Market

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Odia Okhiria; [2017-09-15]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: MSc in Innovation and Industrial Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)