Changes in Market: A Case of Apoteket International AB and its Efforts to Respond to Market Liberalization

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Filipe Clara; [2011-07-07]

Nyckelord: Changes in market; Translation; Internationalization; Case study;

Sammanfattning: MSc in Innovation and Industrial Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)