Den glade rallaren?: Norrbottniska rallares syn på sina arbets- och levnadsvillkor

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Denna studie undersöker norrbottniska rallares egen syn på sina arbets- och levnadsförhållanden såsom det beskrivs i intervjuer, rallares egna berättelser samt rallarsånger och rallardikter, under perioden från 1880-tal till och med år 1937. Dessutom jämförs resultaten med samtida utredningars redogörelse för rallarnas arbets- och levnadsförhållanden. Studien använder både en kvalitativ och en kvantitativ metod för att svara på uppsatsens syfte. Tidigare forskning indikerar att rallarna hade en positiv syn på sina liv, detta gällde både nationellt och internationellt. Resultaten i denna studie bekräftar dessa resultat. Rallarna avgränsade sig avsiktligt från sin omgivning men det fanns också faktorer utanför rallarnas egen kontroll som påverkade klasstillhörighet.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)