"Jag blir ju mycket mer intressant om jag rör mig" : Hur pedagoger med kroppsspråket engagerar barnen under samlingssituationer i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: The purpose of this essay is to increase the understanding of how pedagogues use of body language can contribute to evoke and maintain the children’s interest during gatherings in preschool. We want to find out how the participating pedagogues use their own body language during gatherings and what they think about their own use of body language as a communicative tool. Since it has been shown that the body language has a huge role in human communication we insinuate that the pedagogues own conception and awareness about their body language is of importance. We hope and believe that this paper will broaden the awareness of body language use in preschool and that the pedagogues that participate in this search and/or read this paper will think about their own use of body language. Based on this study’s purpose, the following questions has been formulated: How do pedagogues in preschool use their body language during gatherings? What do the pedagogues think about the body language as a communicative tool? How aware are the pedagogues about their own use of body language? What significance can the body language have to evoke and maintain the children’s interest?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)