Det kallas lärande och det lärs för ett kall - En studie av en visionsdriven verksamhets lärande

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Uppsatsen syftar till att förstå en visionsdriven verksamhets lärande (BRIS Syd) genom kopplingen mellan deras gemensamma vision och de lärprocesser som ligger till grund för utförandet av arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)