Understanding the Strengths and SDtrategies of Unaccompanied Asylum Seeking Young Women

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Författare: Angela Royo; Robyne Klingenberg; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)