Att känna rätt : om emotionell påverkan vid bevisvärdering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Mikael Schantli; Emilia Strömberg; [2015]

Nyckelord: Processrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)