Skiljedom i strid med ordre public - ogiltighet eller klander? : En analys av förslag rörande klandertalan som presenterades i SOU 2015:37, Översyn av lagen om skiljeförfarande.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Hedda Gejrot; [2017]

Nyckelord: Processrätt; Skiljedomstol; ordre public;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)