Design som könsstruktur : samtal om genus, makt och mobiltelefoner

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, teknik och design; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, teknik och design

Författare: Arash Mokhtari; Olle Eriksson; [2004]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)