Förbifart Stockholm - Logistikflöde vid sjötransport av bergmassor

Detta är en Magister-uppsats från KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

Författare: Raida Taya; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)