Kriminella ungdomsgäng

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen

Författare: Sonja Sjögren; [2008]

Nyckelord: Svårare brott;

Sammanfattning:

Gäng är inget nytt fenomen. Faktum är att forskare hävdar att gäng funnits över större delen av världen under mycket lång tid. Ändå är inte kunskapen om gäng så stor som man skulle kunna tro. För att kunna komma fram till effektiva metoder att bekämpa kriminella ungdomsgäng krävs en ökad kunskap om vad dessa är och hur de fungerar. Syftet med denna studie är att beskriva och förklara varför det är viktigt att arbeta med kriminella ungdomsgäng. Den här studien visar att kriminella ungdomsgäng oftast bildas i segregerade bostadsområden till följd av strain och brist på sociala band. Det är dessa individer i de kriminella ungdomsgängen som i stor utsträckning riskerar att rekryteras till den organiserade brottsligheten och bli morgondagens grovt kriminella. Detta är en av orsakerna varför polisen bör avsätta resurser att bekämpa dessa. I enlighet med gängparadoxen kan gängen stärkas till följd av uppmärksamhet i media, det är därför viktigt att polisen tydliggöra detta för media. Gäng kan även stärkas till följd av uppmärksamhet från polisens sida det är därför av stor vikt att polisen bemöter dessa unga individer på ett respektfullt och korrekt sätt. Sammanfattningsvis räcker det inte med att enbart polisen agerar utan hela samhället måste hjälpas åt för att komma åt de kriminella ungdomsgängen, ett viktigt steg i detta är att minska segregationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)