Elevers tillägnande av reflektion inom portfoliometoden

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier

Författare: Ulrika Karlsson; [2010]

Nyckelord: portfolio; reflektion; John Dewey; erfarenhet;

Sammanfattning:

Den här uppsatsen behandlar hur elevers reflekterande kring en utveckling inom ett ämne från årskurs sex till årskurs nio ser ut. Materialet består av ett inspelat material från vårterminen 2009. Skolan som eleverna har gått på är en friskola som arbetar utifrån portfoliometoden. Inom portfoliometoden är reflektion ett viktigt verktyg som eleverna ska använda sig av. I skolans kursplaner står det att elever ska kunna reflektera kring bland annat sin egen utveckling vilket också är syftet med den uppgift eleverna har fått i det granskade materialet. Jag har försökt att fånga elevernas reflektioner i ett analysschema som jag konstruerat utefter John Deweys teori och analys av reflektionen. Det jag tycker mig se är att eleverna har en bra förmåga att reflektera och de verkar vana med verktyget. De flesta verkar ställa sig frågan varför de gjort som de gjort och försöker komma på förslag genom tidigare erfarenheter och dra slutsatser därefter.

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)