Kortfattad konfidentiell information om det opinionsbildande förlaget Bokbål

Detta är en Master-uppsats från Kungl. Konsthögskolan

Sammanfattning: I have written an essay on the publishers Bokbål förlag, and translated and published Hakim Bey's TAZ (ISBN 978-91-86385-22-4).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)