Känslor inom B2B - En studie om hur olika informationskanaler påverkar inköpare i Business to Business-sektorn

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Alexander Kitevski; Mattias Svensson; [2016-02-16]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)