Distansarbete och dess påverkan på anställda. Fördjupande förståelse för work-life balance och rollkonflikter.

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Arbets- och organisationspsykologi

Författare: Benny Forssén; Saga Örvall; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)