Motivation i arbetslivet : hur ledare motiverar medarbetare

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

Sammanfattning:

I en organisation är medarbetarna bland den viktigaste faktorn för framgång. En ledare ska ha en vision och ska sätta upp mål för att sedan kunna förmedla vidare detta till sina medarbetare. För att nå dessa mål, behöver en organisation motiverade medarbetare för att ha viljan och ett intresse att stå på samma sida som ledarna i organisation för att kunna sträva efter de gemensamma målen som finns i sikte. Den här uppsatsen handlar om motivation i arbetslivet och hur ledaren bör motivera sina medarbetare. Vi fokuserar på vilka problem som uppstår när medarbetarna inte är motiverade på arbetsplatsen och framför allt vad som krävs för ledaren att kunna förstärka motivation hos sina medarbetare.

Vi har till hjälp för denna uppsats undersökt om motivationen hos de anställda på Swedbank för att få en inblick av hur ledaren i organisationen går tillväga för att motivera sina medarbetare med hjälp av den ledarstilen ledaren har. När vi intervjuade både ledningen och medarbetarna resulterade det med att motivationen ansågs vara en oerhört viktig del för att utföra ett bra jobb. Om medarbetarna inte är engagerade i arbetet som måste utföras kommer det inte leda till positiva resultat för organisationen. Kommunikationen bör fungera tillfredställande mellan ledaren och medarbetarna för att de ska kunna genomföra sitt arbete. Även responsen som medarbetarna får av ledaren var också viktigt för att öka motivationen eftersom medarbetarna känner sig delaktiga i besluten som tas, vilket gör att de känner sig som en del av organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)