MÁS ALLÁ DEL DUALISMO ANTAGÓNICO EN LA CASA DE BERNARDA ALBA. UN ESTUDIO SOBRE EL LENGUAJE LORQUIANO VISTO POR LA LENTE KRISTEVIANA.

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: La casa de Bernarda Alba (LcdBA) av Federico García Lorca är ett världsberömt drama som har blivit analyserat i flertaliga studier. En genomgående, imlicit hypotes i en stor del av dessa arbeten, är att handlingen i LcdBA drivs av en antagonistisk dualism. Ett grundläggande syfte för detta arbete är dock att visa att den dualism som är karakteristisk för LcdBA, når bortom den antagonistiska dualismen. Således ifrågasätter detta arbete den traditionella forskningens antaganden angående LcdBA. Julia Kristevas teoretiska termer, den symboliska ordningen, den semiotiska ordningen och det abjekta, används här för att göra den antagonistiska tolkningskonstruktionen synbar, och också för att nå bortom densamma. Denna del av analysprocessen innebär såväl att beskriva dualismens konstruktion, som att definiera det som ifrågasätter den antagonistiska dualismen. I arbetet framställs en djupare analys av det poetiska/dramatiska språket i LcdBA. Javier Salazar Rincóns text om Locas symboler används som verkställande instrument i analysen (kapitel 4).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)