Hur påverkar motivation, prestation, makt och konflikter kooperativs måluppfyllelse? : En studie av fyra konsumetkooperativ i Värmland

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Författare: Josefine Hjerpe Hedeås; Sandra Skoog; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)