Lean Manufacturing and Six Sigma A Comprehensive Approach to Improving Quality and Reducing Defects in Production Processes

Detta är en Master-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

Författare: Yusuf Osman; [2023]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)